Ramallah 1967

Supervisor 

Dr. Y a z i d   A n a n i

Arch. Faiq Mari